Europees Parlement 5

Iedereen ontving onlangs de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement in de bus. Op de lijst blijkt dat nogal wat politieke partijen lijstverbindingen zijn aangegaan. Op deze manier proberen partijen eerder in aanmerking te komen voor een restzetel. Verbazingwekkend en verontrustend vind ik het dat het CDA een lijstverbinding aangaat met een theocratische partij als de SGP.

Theocratie staat voor godsdienstdictatuur en staat haaks op de democratische beginselen van onze rechtsstaat. Bij het CDA gaan dus de principes overboord voor meer macht. De scheiding van kerk en staat kan van het CDA dus wel opgeheven worden. Zo pleitte de heer Eurlings van het CDA bij de EO al voor Europese subsidie voor migrantenkerken in de Bijlmer.

Wat het CDA in Nederland niet lukt, probeert men nu via Europa binnen te halen. Verworvenheden in ons land als regelingen rondom homohuwelijk, abortus, euthanasie etc. zullen vanuit de EVP onder vuur komen te liggen. Het CDA kan beter de D van democratisch vervangen door de T van theocratisch. Dat schept tenminste duidelijkheid.