Europees Parlement 2

De weergave van mijn mening over de begrotingsrechten van het Europees Parlement op het gebied van het Europese landbouwbeleid is wel buitengewoon simplistisch (NRC Handelsblad, 5 juni). Sinds jaar en dag ben ik van mening dat het Europees Parlement medebeslissingsrecht moet krijgen over alle landbouwwetgeving én volledig begrotingsrecht moet hebben, ook over de landbouwuitgaven. In verschillende capaciteiten als rapporteur voor de landbouw en de hele EU-begroting heb ik daarvoor gestreden, hetgeen resultaat opleverde.

Het Europees Parlement praat namelijk inmiddels volledig mee over de herziene landbouwbegroting die jaarlijks in oktober wordt gepubliceerd om beter rekening te houden met oogstverwachtingen. Dit beïnvloedt namelijk de gehele EU-begroting waarover juist het Europeees Parlement het laatste woord heeft.

Stond deze procedure oorspronkelijk bekend, naar de auteurs, als de Tillick-Mulder-procedure, inmiddels is ze vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam en staat ze bekend als de ad-hoc procedure. Daarnaast is het mij vorig jaar als rapporteur voor de gehele EU-begroting gelukt talrijke wensen van het Europees Parlement voor de landbouwbegroting gehonoreerd te krijgen door de Raad van Ministers. Maar dat alles is niet voldoende. Raad en Parlement dienen over alle aspecten van de Europese begroting gelijke zeggenschap te krijgen.

    • Ir. J. Mulder
    • Lid van het Europees Parlement voor de Vvd