Europees Parlement 1

Het is verheugend dat NRC Handelsblad de afgelopen weken zo veel aandacht heeft besteed aan Europa.Het is teleurstellend dat daar ook nog al eens informatie bij was die een vertekend beeld geeft van de Europese werkelijkheid.

Bij het artikel van Joep Dohmen van 8 juni (`Gerommel met beloningen blijft') is een grafisch overzicht geplaatst van de `toptien' onder de leden van het Europees Parlement die wel de presentielijst tekenen maar niet deelnemen aan hoofdelijke stemmingen. Dit overzicht wordt met grote voorsprong aangevoerd door de Française Nicole Fontaine en de Ier Pat Cox.

Dat moeten wel gewetenloze schurken zijn, moet de argeloze lezer op het eerste gezicht denken. Uit een korte voetnoot blijkt vervolgens dat het hier om de twee leden van het Europees Parlement gaat die het parlement in de periode 1999-2004 achtereenvolgens hebben voorgezeten. Bij de meeste stemmingen, had hieraan toegevoegd kunnen worden, traden zij als voorzitter op zonder zelf te stemmen. Een enkele maal hebben zij dit werk overgelaten aan een vice-voorzittter, omdat hun ambt ook nog vele andere verplichtingen buiten de vergaderzaal met zich meebracht. Het was logisch geweest dit even toe te lichten of het tweetal uit de statistiek te schrappen, anders blijft het beeld bestaan van `graaiende' voorzitters.

Eerder plaatste deze krant naast elkaar twee grote foto's genomen in de vergaderzaal van het Europees Parlement. Daarop ziet men in beide gevallen één afgevaardigde moederziel alleen zitten tussen vele lege banken. De suggestie die hiervan uitgaat behoeft geen toelichting. Toch kunnen dergelijke foto's met de juiste camera-instelling iedere week ook worden gemaakt in de Tweede Kamer, maar die publiceert u niet.

Ook daar is bij veruit de meeste debatten alleen een handjevol deskundigen bijeen. Voor wie weet wat het werk van een parlementariër zoal inhoudt, is dat volstrekt logisch. Er zijn ook aardige foto's te maken van beide parlementen wanneer het praktisch vol is. Dat is juist wanneer er gestemd wordt.

    • Eppo Jansen
    • oud-hoofd Voorlichtingsbureau Europees Parlement