Belgische smoezen

Duizenden Belgen zijn de afgelopen tijd opgeroepen om aanstaande zondag zitting te nemen in een stembureau. Want behalve een opkomstplicht om te gaan stemmen, kent de Begische wet ook de verplichting voor burgers om als `bijzitter' van 's morgens vroeg tot drie uur s middags op een stembureau door te brengen om toe te zien op een goed verloop van de verkiezingen. Het is betaalde burgerplicht: wie in een stembureau zit waar elektronisch wordt gestemd ontvangt 18,60 euro. Daarnaast zijn ook mensen nodig voor de telbureaus. Degenen die zijn geplaatst in een bureau waar nog het rode potlood wordt gehanteerd ontvangen 12,40 euro.

Voor het geld hoeft men het dus niet te doen en zodoende proberen weer vele aangeschrevenen onder het verkiezingscorvee uit te komen. Niet eenvoudig, want wie niet een hele goede reden heeft om weg te blijven wordt vervolgd. De boetes kunnen oplopen tot 1300 euro. De Vlaamse krant De Standaard weet te melden dat in Antwerpen het geven van borstvoeding het meest gebruikte excuus is om niet op te hoeven dagen. Gewone ziektebriefjes volstaan niet zondermeer. In Mechelen zijn bij de vorige verkiezingen `wetsdokters' op huisbezoek gegaan om vast te stellen of de afwezigen wel echt ziek waren.

De meest orginele smoes tot nu toe om weg te blijven is eveneens in Antwerpen genoteerd. Een opgeroepen `bijzitter' zei dat hij absuluut niet tegen de geuren van andere mensen kon, en daar zelfs van moest braken. Antwoord van het hoofdkiesbureau: dan zal de voorzitter van het stembureau wat flesjes parfum meebrengen.