Tekst van resolutie Veiligheidsraad Irak

Letterlijke tekst van de belangrijkste onderdelen van de Irak-resolutie die door de Veiligheidsraad is aangenomen.

De Veiligheidsraad: onderschrijft de vorming van een soevereine Iraakse interim-regering, die tegen 30 juni 2004 de volle verantwoordelijkheid en autoriteit krijgt over het bestuur in Irak, maar zich onthoudt van beslissingen die de toekomst van Irak verder beïnvloeden na de interimperiode; tegen 30 juni 2004 zal ook de bezetting eindigen en zal de tijdelijke coalitieregering worden opgeheven; het Iraakse volk zal soeverein over de politieke toekomst van Irak kunnen beslissen en krijgt volledige controle over de Iraakse financiële en natuurlijke bronnen;

bevestigt dat indien mogelijk, de democratische verkiezingen voor een nationale overgangsraad plaatsvinden op 31 december 2004 (in geen geval later dan 31 januari 2005); deze raad zal als hoofdtaken hebben een overgangsregering te vormen en een blijvende grondwet op te stellen voor Irak; dit alles moet leiden tot een wettelijk verkozen regering tegen 31 december 2005.

bepaalt dat de speciale afgevaardigde van de secretaris-generaal en de hulpmissie voor Irak van de Verenigde Naties (UNAMI) indien mogelijk en op verzoek van het Iraakse bestuur een leidinggevende rol zal spelen bij het assisteren en raadgeven aan de overgangsraden en -regering over de verkiezingen en het samenstellen van de grondwet, ze de Iraakse regering onder andere zullen adviseren over de uitbouw van sociale zekerheid, helpen met de heropbouw van Irak, de rechtspraak helpen versterken en meewerken aan de organistie van een allesomvattende volkstelling.

verwelkomt pogingen om de aantredende interim-regering en haar opvolgers te helpen bij het vormen van Iraakse veiligheidstroepen, inclusief een leger, die geleidelijk grotere en uiteindelijk volledige verantwoordelijkheid krijgen voor het bewaren van de veiligheid en stabiliteit in Irak.

merkt op dat de multinationale troepenmacht in Irak aanwezig blijft, op verzoek van de aantredende Iraakse interim-regering{csi}

bepaalt dat de multinationale troepenmacht met alle noodzakelijke maatregelen instaat voor de veiligheid en stabiliteit in Irak, inclusief de bestrijding van het terrorisme, op verzoek van Irak;

verwelkomt de regelingen die worden getroffen voor een partnerschap tussen de soevereine Iraakse regering en de multinationale troepenmacht zodat coördinatie tussen de twee mogelijk is en de overeenkomsten, via grondige coördinatie en wederzijdse consultatie, over alle fundamentele veiligheids- en beleidslijnen, inclusief het beleid rond gevoelige offensieve operaties;

beslist verder dat het mandaat voor de multinationale troepenmacht op verzoek van de Iraakse regering of binnen de twaalf maanden wordt herzien.

neemt ter kennis de intentie voor de vorming van een afzonderlijke eenheid binnen de multinationale troepenmacht die moet instaan voor de veiligheid van de Verenigde Naties in Irak.

tekst resolutiewww.nrc.nl