Ross: `Voorlichting test zonder dwang'

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) wil dat alle zwangeren actief worden geïnformeerd over de test waarmee kan worden nagegaan of de foetus een verhoogde kans heeft op het Downsyndroom. De hulpverlener mag daarbij echter geen `drang of dwang' uitoefenen om dat onderzoek ook te ondergaan.

Ross houdt eveneens vast aan de grens van 36 jaar voor het vergoeden van onderzoek bij zwangeren naar een `open ruggetje'. Een ruime minderheid in de Tweede Kamer vindt dat alle zwangeren die test, die circa 30 euro kost, moeten kunnen krijgen, omdat leeftijd geen rol speelt bij die aandoening.

Dit bleek gisteren tijdens het overleg tussen Ross en Kamer over het advies dat de Gezondheidsraad in april publiceerde over de prenatale screening op het syndroom van Down en op het neurale buisdefect. De raad had geadviseerd de testen op beide aandoeningen aan alle zwangeren aan te bieden en te vergoeden. Nu wordt die wel vergoed bij vrouwen vanaf 36 jaar en bij degenen voor wie een medische indicatie geldt.

Ross vindt dat de andere vrouwen in elk geval de eerste, kansbepalende test – kosten, volgens de Gezondheidsraad, 108 euro – zelf moeten betalen. Als een verhoogde kans op een `mongooltje' wordt gesignaleerd, wordt het vervolgonderzoek waarmee zekerheid kan worden verkregen wel vergoed.

Volgens Ross zou het vergoeden van de eerste test bij alle vrouwen ruim honderd miljoen euro gaan kosten.

Een deel van de Kamer wees erop dat dit bedrag lager uitvalt, omdat (lang) niet alle zwangeren zich zullen laten testen: onder 36-plussers laat de helft zich testen. In de opsomming van de kosten is geen rekening gehouden met de besparing op de medische en zorgkosten door een mogelijke afname van het aantal kinderen met een Downsyndroom.

Ross zette gisteren vraagtekens bij de kwaliteit van het advies. Het advies zou zwaar leunen op nog niet gepubliceerd onderzoek van de Britse hoogleraar dr. H. Cuckle die, aldus Ross, ,,ook andere dan wetenschappelijke belangen heeft bij de screening''.

e staatssecretaris wees er op dat Cuckle in een publicatie in het medisch tijdschrift Lancet had gemeld dat hij directeur is van een leverancier van software die de uitkomst van testen interpreteert, en dat hij adviseur is voor een ander bedrijf op dat terrein. Volgens Ross zou de Gezondheidsraad de kosten van het testen te rooskleurig voorstellen.