Remkes en Deetman in aanvaring

Voorzitter Deetman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verwijt minister Remkes ,,regentesk'' gedrag bij de plannen de onroerendezaakbelasting af te schaffen en de gekozen burgemeester in te voeren.

Deetman noemt die houding van Remkes (VVD, Binnenlandse Zaken) en zijn collega-minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) ,,diep beledigend en onbegrijpelijk''.

De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitte zijn verwijten in het blad Binnenlands Bestuur. Dit verscheen aan de vooravond van het jaarlijkse VNG-congres, dat vandaag plaatsvond.

Remkes liet vanochtend in een toespraak weten vast te houden aan afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB). Hij zei wel zich er hard voor te maken dat afschaffing geen nadelige financiële consequenties voor gemeenten heeft. Verder herhaalde Remkes ,,nog maar eens voor de twijfelaars: de gekozen burgemeester komt er. Punt uit.''

Deetman, tevens burgemeester van Den Haag, noemde in Binnenlands Bestuur afschaffing van de OZB ,,een aantasting van de lokale democratie''. Remkes opereert, net als minister De Graaf volgens Deetman `regentesk'.

Deetman betoogde dat de VNG een aantal voorwaarden heeft verbonden aan invoering van de gekozen burgemeester. ,,Daaraan is door de minister geen letter aandacht besteed (..) De Graaf dendert gewoon door. Hij zoekt niet de dialoog, maar kiest voor het dictaat.'' Remkes zei vanochtend zich niet in het beeld dat Deetman schildert te herkennen.

De minister riep gemeenten verder op om de regie bij de uitvoering van veiligheidsbeleid te verbeteren. In het kader van terrorismebestrijding wees hij op het belang van een voortdurende dialoog met leiders van allochtone gemeenschappen. ,,In Londen is gebleken dat de meeste aanslagen zijn voorkomen door oplettende burgers en politiemensen op straat.''

Veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. ,,Laten we ophouden ons in de eerste plaats met onszelf bezig te houden, met bestuurlijke navelstaarderij en positiespel. Daar hebben de mensen geen boodschap aan'', zei Remkes.