`Quota duurzame energie niet zeker'

Het is ,,lang niet zeker'' of in 2010 9 procent van de elektriciteit in Nederland milieuvriendelijk zal zijn opgewekt, zoals de Europese Unie voorschrijft. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over duurzame energie. De Rekenkamer vraagt zich in dit verband af wat de gevolgen zullen zijn van de afschaffing van de fiscale steun voor het afnemen van groene stroom. Daarnaast is volgens de Rekenkamer niet goed meetbaar of de doelstellingen worden gehaald.