Otter in het wild geboren

In de kop van Overijssel is afgelopen winter in het wild een jonge otter geboren, de eerste in zestien jaar. Onderzoekers hebben aan de hand van DNA-onderzoek op uitwerpselen vastgesteld dat de otter een nakomeling is van een Wit-Russisch wijfje en een Zweeds mannetje. Dit mannetje werd twee jaar geleden aangereden – de bumper van de betrokken auto vertoonde een barst – maar heeft het ongeval blijkbaar goed overleefd. Het geslacht van het jong kon nog niet worden vastgesteld.

Otters zijn in de vrije natuur moeilijk te zien. Onderzoek vindt voornamelijk plaats aan de hand van uitwerpselen, `spraints'. Van deze jonge otter werden uitwerpselen eind januari gevonden. De otter is de eerste boreling uit een groep van vijftien die de afgelopen twee jaar is uitgezet in de natuurgebieden de Weerribben en De Wieden.

,,De geboorte van deze otter is groot nieuws. De geboorte is belangrijker dan het uitzetten van de dieren'', zegt projectleider Leen Jacobs van Staatsbosbeheer. ,,Dit is het bewijs dat het leefgebied goed is en dat de otters het hier op eigen kracht redden.'' Mogelijk is ook een tweede jong geboren. DNA-onderzoek gaf daarover geen volledige zekerheid.

Twee jaar geleden werd de in Nederland uitgestorven otter opnieuw geïntroduceerd. Van de vijftien otters zijn er inmiddels drie gestorven; twee in het verkeer en één aan kanker. Van de twaalf overgebleven dieren zijn er vier zoek. De groep van acht tot twaalf otters is volgens deskundigen overigens te klein om zelfstandig te kunnen overleven. Over enkele jaren moet de populatie zijn gegroeid tot veertig dieren. Deze zomer worden nog tien otters uitgezet. De dieren worden voornamelijk gevangen in Letland. Eerder stierven enkele otters tijdens de vangst onder verantwoordelijkheid van de Stichting Otterstation Nederland. Na onderzoek in opdracht van minister Veerman (LNV) werd besloten dat Staatsbosbeheer het vangen van de otters overlaat aan collega's in Letland.