Oproep

Voor de serie over financiële oudedagvoorziening op de zaterdagse pagina Geld Telt is de redactie op zoek naar mensen die, met naam en toenaam, willen vertellen over de, bij voorkeur niet-alledaagse, wijze waarop zij financiële voorbereidingen treffen voor hun pensioen. Reacties naar: geld@nrc.nl