Onderzoek naar fraude Groenraedt (Gerectificeerd)

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt een mogelijke fraude bij het Enschedese bedrijf Groenraedt. Dat concern zou de fiscus voor miljoenen euro's oplichten door te frauderen bij de financiering van windmolenparken. Volgens het Kamerlid Samson (PvdA) zou het bedrijf in Nederland windmolenparken bouwen voor het dubbele van de normale prijs om zo voor een extra hoge belastingaftrek in aanmerking te komen.

Rectificatie

Samsom

In de artikelen Onderzoek naar fraude Groenraedt (9 juni, pagina 15) en Nederland wordt tweestromenland (12 mei, pagina 9) is sprake van Diederik Samson, voor de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. De juiste spelling van diens naam is Samsom.