Nijs weg na zware kritiek

Staatssecretaris Nijs (Onderwijs) heeft vanmiddag besloten af te treden. Dat melden bronnen in Den Haag.

Ondanks zware kritiek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Nijs (VVD, Onderwijs) gisteren een spoeddebat over haar uitspraken in het weekblad Nieuwe Revu overleefd. De voltallige oppositie diende een zogenoemde `motie van treurnis' in, waarin Nijs ,,onprofessioneel en onverantwoordelijk gedrag'' wordt verweten. Over de motie wordt vandaag gestemd.

Alle fracties waren kritisch over Nijs' uitspraken in het interview, waarin zij het heeft over haar werkrelatie met minister Van der Hoeven van Onderwijs (CDA). Nijs zei onder meer dat Van der Hoeven ,,een politiek spel speelt'', waar zij ,,gelukkig geen last'' van heeft. ,,Ik blijf iedere keer hopen dat ze me zal gaan vertrouwen.'' Ook zei Nijs dat ze tegengewerkt wordt door haar ambtenaren.

De oppositie vond Nijs' uitspraken onaanvaardbaar. ,,Wij hebben te maken met twee bewindslieden die elkaar de duur verbouwde tent uit vechten, terwijl zij op de barricade zouden moeten staan voor beter onderwijs'', aldus fractievoorzitter Femke Halsema (GroenLinks).

Nijs zelf zei gisteren dat ze in het door haar geautoriseerde interview juist had willen zeggen dat ze een goede zakelijke relatie heeft met Van der Hoeven. Zij wilde juist ,,voor eens en voor altijd'' een streep zetten onder de discussie over haar relatie met Van der Hoeven. ,,Ik heb het interview inderdaad geautoriseerd, maar dat betekent niet dat de beelden die daar staan, voor mij herkenbaar zijn.'' Dat het haar niet gelukt was een correct beeld neer te zetten, betreurde Nijs.

Hoewel ook de coalitiepartijen forse kritiek uitten op het optreden van de staatssecretaris, gaven de coalitiefracties hun steun aan Nijs. Zij namen er genoegen mee dat de staatssecretaris zich distantieerde van haar uitspraken.

Het interview leidde dit weekend tot een conflict tussen de beide bewindslieden. Na bemiddeling van premier Balkenende, vice-premier Zalm en CDA-fractievoorzitter Verhagen bood Nijs haar excuses aan haar minister aan. Van der Hoeven neemt daarmee genoegen, zei ze gisteren, ook vanwege ,,de continuïteit van het kabinetsbeleid''.

Twee jaar geleden hadden Nijs en Van der Hoeven ook een openlijke ruzie. Toen ging het om een plan van Nijs om tweede en derde studies niet langer door de overheid te laten bekostigen. De Kamer verweet Nijs destijds weinig oog te hebben voor de verhoudingen op haar departement.

ANALYSE pagina 3