Nagelaten gedichten van Elburg gevonden

Van de dichter en beeldend kunstenaar Jan G. Elburg zijn nooit eerder gepubliceerde gedichten gevonden. ,,Het gaat om vele tientallen, misschien een kleine honderd gedichten, waarvan er overigens heel wat onvoltooid zijn gebleven'', zegt beoogd biograaf Jan van der Vegt, die de gedichten heeft aangetroffen in de nalatenschap van Elburg.

In het deze week verschenen zomernummer van het poëzietijdschrift Awater staan nu vijf gedichten afgedrukt. ,,Ik wist dat er nogal wat nagelaten werk was: gedichten, tekeningen en brieven'', vertelt Van der Vegt. Pas nadat hij met de weduwe-Elburg had afgesproken de biografie te schrijven is hij ,,er grondig ingedoken.''

Elburg, die in 1992 overleed, was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Vijftigers en de Cobra-beweging. Net als zijn generatiegenoot Lucebert was Elburg een dubbeltalent. Hij schreef gedichten die aanvankelijk sterk door het Franse surrealisme waren beïnvloed en maakte collages en zogeheten monoprints. Zowel in zijn beeldend werk als in zijn gedichten bleef Elburg experimenteren met vormen en verbeteringen aanbrengen.

Dat blijkt ook uit één van de nu afgedrukte gedichten – Overspelig – waarbij tussen haken de woorden staan die Elburg erbij had gekrabbeld. Van der Vegt noemt Overspelig een ,,legpuzzel, waar de lezer mee kan experimenteren''. Dat maakt Elburg ogenschijnlijk tot een moeilijk dichter – ten onrechte, meent Van der Vegt: ,,Zijn gedichten worden vaak te talig gelezen. Als je zijn beelden goed bekijkt, is hij heel toegankelijk.''

Het werk van Elburg is nu alleen nog antiquarisch te verkrijgen. Bij uitgeverij Meulenhoff is een uitgave van zijn werk in voorbereiding. Aan de biografie van Elburg gaat Van der Vegt pas echt werken als hij zijn biografie van Hendrik de Vries heeft voltooid.