Lange rente Japan naar hoogste punt in drie jaar

De Japanse kapitaalmarktrente stijgt. De koers van tienjarige staatsobligaties daalt nu al negen dagen achtereen en dat is sinds 1986 in Japan niet meer voorgekomen. De rente op deze obligaties staat nu op het hoogste punt in drieeneenhalf jaar tijd.

De Amerikaanse kapitaalmarktrente volgde gisteren met een stijging nadat Alan Greenspan, de Amerikaanse centrale bankier, erop zinspeelde dat het inflatiegevaar in de Verenigde Staten de kop op steekt, niet het minst door de gestegen olieprijzen. Maar de rentestijging bleef beperkt.

Volgens waarnemers is Greenspans jongste uitspraak het duidelijkste bewijs dat bij de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de aandacht definitief is verschoven van economisch herstel naar inflatiebeheersing. Daarbij zou de dure olie nu door de `Fed' als een groter gevaar worden gezien dan eerst door haar werd aangenomen.

Volgens de Japanse centrale bankier, Toshihiko Fukui, is het keerpunt dat de Japanse kapitaalmarkt beleeft een reactie op de verschuiving in het beleid van de centrale banken van de VS en Europa. Dat zei hij vandaag in het Japanse parlement.

Juist vandaag maakte de Japanse regering bekend dat in het eerste kwartaal van dit jaar de Japanse economie nog harder ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar is gegroeid dan aanvankelijk werd vastgesteld, namelijk geen 5,6 maar 6,1 procent op jaarbasis. Waarnemers menen dat de Japanse kapitaalmarktrente vooral reageert op het stevige herstel van de economie. Een herstel dat Japan het meest heeft te danken aan zijn export naar China. Zo nam vorig jaar de groei van die export met 33 procent toe, naar de rest van de wereld met één procent. De groei is nu naar de binnenlandse bestedingen overgeslagen.