Kunstenaars doen beroep op EU

Het Europa van de productie mag het niet winnen van het Europa van de beschaving, en de ene Europese markt mag niet de plaats innemen van Europa als cultuur. Dat staat in een oproep van tachtig Europese kunstenaars aan Europese staats- en regeringshoofden en Europese instellingen.

7