Generatiekloof CDA

Het CDA worstelde gisteren op zijn slotmanifestatie in Den Bosch zichtbaar met een generatiekloof. Spreker na spreker onderstreepte eerst hoe prachtig het toch was dat het CDA een jonge lijsttrekker heeft, de pas 30-jarige Camiel Eurlings. De lijsttrekker zelf hoorde het allemaal stralend op de eerste rij aan. Het verst ging de zelf ook nog betrekkelijk jeugdige staatssecretaris van Financiën, Joop Wijn (35). ,,Stuur niet je opa naar naar Europa maar stuur je beste vent naar het Europarlement'', hield hij de overwegend met grijze hoofden gevulde zaal voor. Ook premier Balkenende, zelf met zijn 48 jaar nog lang geen oudgediende, liet zich niet onbetuigd. Hij prees Eurlings aan als ,,de jongste lijsttrekker voor Europa'', die creatief en geïnspireerd campagne voerde. ,,Dat is heel wat anders dan de grijs gedraaide plaat van Max van den Berg'', aldus de premier, doelend op de 58-jarige lijsttrekker van de PvdA. Diezelfde Balkenende verklaarde echter in één adem dat zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot (67), ,,het levend bewijs'' vormt dat langer doorwerken van groot nut voor de samenleving kan zijn. De oude en wijze Bot toonde zich intussen niet erg geïmponeerd door al dit gegoochel met leeftijden. ,,Het doet er niet toe of je oud of jong bent'', vond hij. En richting Joop Wijn voegde de minister er nog nadrukkelijk aan toe: ,,Ik ben een trotse opa.''