Een slimme en slagvaardige dame

,,Colette is toch vooral een wetenschapper, die wil eerst alles van alle kanten bekijken voordat ze een keuze maakt. Ik ben meer een bestuurder, een doordouwer. Sneller in beslissen'', zegt Ed Nijpels, commissaris van de koningin in de provincie Friesland, over Colette Alma. Zij is nu nog directeur van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) in Leeuwarden, een in 1999 opgerichte organisatie die bedrijven, overheden en wetenschappers bij elkaar brengt om een duurzame samenleving te bevorderen. Nijpels is voorzitter van het NIDO. ,,Ik betreur het dat ze weg gaat'', zegt hij. Alma wordt per 1 september directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Alma heeft een lang verleden bij oliemaatschappij Shell. Ze kwam daar in 1981 terecht, net gepromoveerd op biofysisch onderzoek. Bij Shell begon ze als onderzoeker. Ze leidde een kleine groep, maar al snel breidde ze haar werkgebied uit. Ze hield zich bezig met strategisch toekomstonderzoek.

Daarna werd ze hoofd milieubeheer bij Shell Chemie in Moerdijk, net in de tijd dat er veel tumult was over lokale bodemverontreinigingen. ,,Ik kwam voor het eerst erg veel in contact met overheden'', zegt Colette Alma zelf over die tijd.

Begin jaren negentig werkte ze bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij, waar ze veel leerde over het managen van organisaties. Eind jaren negentig keerde ze terug naar Shell in Amsterdam, waar ze public affairs deed. Alma: ,,Shell was toen veel onderzoek aan het outsourcen. Ik moest contracten sluiten met universiteiten.'' In 2000 ging ze weg bij Shell en kreeg ze de dagelijkse leiding van het NIDO.

,,Colette is heel rationeel'', zegt Bert Meijer, hoogleraar organische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven. ,,Ze wil gelijk krijgen op argumenten, niet op dogma's.'' Zowel Meijer als Alma zit in het gebiedsbestuur chemie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs. Volgens Meijer krijgt de nieuwe werkgever van Alma, de VNCI, een goeie aan haar.

Dat zegt ook collega Theo van Bruggen van het NIDO. ,,Ze is een echte netwerker en kan met veel mensen goed omgaan.'' Wel noemt Van Bruggen haar intelligentie een valkuil. ,,Niet iedereen kan haar volgen.'' Zo had ze als directeur van het NIDO regelmatig te maken met ambtenaren van het ministerie van VROM. Die zaten zich, volgens Van Bruggen, wel eens achter de oren te krabben als Alma haar plannen aan hen voorlegde. ,,Dat ging niet altijd goed'', zegt hij. ,,Slimme vrouwen hebben wel eens last van minder slimme mannen. En Colette is een héle slimme vrouw.''

Volgens NIDO-collega Jacqueline Cramer – die tevens hoogleraar milieumanagement in organisaties is aan de Erasmus Universiteit – is Colette Alma ,,goed in onderhandelen'' en ,,ze geeft niet erg snel op''. Zo dreigde het NIDO, dat werd gefinancierd via aardgasbaten (de zogeheten ICES/KIS-gelden), vorig jaar te worden opgeheven. ,,Na lang onderhandelen met de overheid heeft Colette het NIDO, zij het onder een andere vlag, toch in leven weten te houden.'' Verder noemt Cramer haar ,,open, kordaat, maar met ruimte voor anderen''.

Chemicus Meijer noemt haar een ,,zeer slagvaardige dame''. ,,Ze weet waar de wetenschap naar toe gaat, en ziet ook hoe je die kennis kunt toepassen. Ze kan dat goed aan elkaar koppelen'', zegt hij.

Alma zegt zich in haar nieuwe baan op vijf punten te willen richten. Onder meer het zogeheten stoffenbeleid, dat drie jaar geleden door de Europese Commissie is opgesteld. De industrie wordt daarin verantwoordelijk voor de evaluatie van risico's van chemische stoffen. ,,De precieze invulling van dat beleid vormt een randvoorwaarde voor de chemische industrie'', zegt Alma.

Verder staan ook het verhandelen van emissierechten (rechten om het broeikasgas CO2 te mogen uitstoten) en de veiligheid van chemische fabrieken en transport hoog op haar agenda.

Tot slot wil ze iets doen aan de geringe belangstelling voor chemie en de lage beschikbaarheid van chemici. ,,We moeten duidelijker maken wat chemie in het dagelijks leven wel niet allemaal doet.''

    • Marcel aan de Brugh