Bos: mogelijk verlenging Irak-missie

De PvdA sluit niet uit alsnog in te stemmen met verlenging van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak. D66 is voor verlenging nu de Verenigde Naties een resolutie over Irak hebben aangenomen.

PvdA-leider Bos noemt de vannacht in de Veiligheidsraad aangenomen VN-resolutie ,,een enorme stap in de goede richting''. Dat de PvdA instemt met een nieuwe militaire missie is ,,altijd denkbaar geweest'', aldus Bos vanmorgen. De PvdA houdt in elk geval totdat het kabinet een besluit heeft genomen vast aan haar standpunt van ,,nee tenzij''. Hij onderstreept dat ook CDA en VVD nog geen formeel standpunt hebben ingenomen in afwachting van het kabinetsbesluit, waarin de voorwaarden van zo'n missie duidelijk worden.

D66 wil na de nieuwe VN-resolutie dat de Nederlandse troepen in Irak blijven tot de algemene verkiezingen in december of januari, aldus fractievoorzitter Dittrich vanmorgen. ,,Wij hebben ons besluit genomen.'' Volgens Dittrich heeft ,,de kiezer er recht op'' dat de partijen zich uitspreken voor de verkiezingen voor het Europees Parlement morgen.

Het kabinetsbesluit wordt vrijdag verwacht, een dag na de verkiezingen voor het Europees parlement. Maar premier Balkenende en minister Bot (Buitenlandse Zaken) zeiden gisteren al te verwachten dat ook de PvdA zal instemmen, omdat is voldaan aan alle voorwaarden die deze partij stelde. Ook VVD-fractieleider Van Aartsen riep Bos gisteren op zich uit te spreken voor steun aan de militairen in Irak, ,,nu hij op zijn wenken is bediend''.

PvdA-lijsttrekker Van den Berg en Bos hebben gedurende de campagne steeds onderstreept dat de Nederlandse troepen weg moeten uit Irak. Zij toonden weinig vertrouwen dat de VN de leiding zouden krijgen en er een goede nieuwe VN-resolutie zou komen, de PvdA-voorwaarden voor instemming met een nieuwe Nederlandse missie in Irak. De PvdA vindt dat veel meer landen bij de wederopbouw in Irak betrokken moeten worden, waaronder ook Arabische landen.

Het kabinet wil voor de militaire missie liefst een brede parlementaire meerderheid hebben, al is dit niet nodig. D66 twijfelde als enige van de drie coalitiepartijen tot vandaag nog sterk aan verlenging van het mandaat. Volgens Dittrich is de vannacht in de VN-Veiligheidsraad aangenomen resolutie ,,een hele goede resolutie'' die ,,het einde van de Amerikaanse bezetting'' betekent. Hij vindt dat de Nederlanders na de verkiezingen in december of januari weg moeten. ,,Dan moet Irak het zelf redden.'' Maar ,,juist tijdens de verkiezingen'' is aanwezigheid ,,nodig.''