Bijstand blijft in Amsterdam gelijk

Ondanks de verslechterde economische situatie is het aantal Amsterdammers in de bijstand nauwelijks toegenomen. Amsterdam scoort hiermee duidelijk beter dan de landelijke trend, die een duidelijke toename van het aantal bijstandscliënten aangeeft. In Amsterdam zouden er 1.200 cliënten bijgekomen zijn als de landelijke trend was gevolgd. Het aantal mensen dat beroep doet op een bijstandsuitkering blijft ruim 45.000. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage 2004 van de Sociale Dienst Amsterdam. Verder blijkt dat in regio's waar strenger werd gecontroleerd of mensen recht hebben op een uitkering het aantal afwijzingen steeg tot 45 procent, waar het een jaar eerder nog 29 was. Staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) vraagt gemeenten naar aanleiding van de Amsterdamse rapportage via huisbezoeken te controleren of mensen terecht een bijstandsuitkering krijgen.