Beurs voor aankomend Fries arts

Zorgverzekeraar De Friesland in Leeuwarden gaat een deel van de studiekosten van studenten medicijnen en tandheelkunde betalen om zo het tekort aan artsen en tandartsen in de provincie weg te werken. De studenten moeten een contract tekenen dat ze na hun afstuderen minimaal zes jaar in Friesland zullen wonen en werken.

Dit jaar krijgen twee derdejaars studenten medicijnen en twee derdejaars tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen een studiebeurs van de zorgverzekeraar van 450 euro per maand. Volgens secretaris O. Möller van de raad van bestuur van De Friesland zal het aantal huisartsen en tandartsen in Friesland de komende zes à zeven jaar verontrustend afnemen. ,,Van de 309 huisartsen die hier werken, is een kwart ouder dan 55. Datzelfde geldt voor de 226 tandartsen.'' Behalve een grote uitstroom, neemt de instroom van jonge huisartsen niet toe. ,,Terwijl de vraag naar huisartsenzorg, mede door de vergrijzing als gevolg van de trek van gepensioneerden naar Friesland, stijgt'', aldus Möller.

Met de extra beurs van de zorgverzekeraar kan een student zich geheel aan zijn studie wijden, meent Möller. ,,Hij hoeft dan geen bijbaantje te nemen.'' Na het afstuderen zoekt De Friesland in overleg met de nieuwe (tand)arts een standplaats in Friesland. Bij onderbreking van de studie of contractbreuk moet de student de beurs terugbetalen. Als de proef het eerste jaar slaagt, wil de verzekeraar de komende twee jaar acht studenten een beurs geven.