Asielzoekers uit Somalië worden toch niet uitgezet

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) schort de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Noord-Somalië toch op. Dat heeft ze de Tweede Kamer gisteren meegedeeld. Oppositiepartijen drongen hier vorige maand al tevergeefs op aan. De minister reageert op recente uitspraken van de Raad van State, die ontraadde de Somaliërs uit te zetten. De veiligheid van mensen die tot een minderheid behoren kunnen in Somalië niet worden gegarandeerd, aldus de Raad. Eerder kwam ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens tot die conclusie. Verdonk wacht nu een ambtsbericht af van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de veiligheidssituatie in Somalië.