Winstdaling bij vervoerder Railion

De nettowinst van goederenvervoerder Railion daalde van 0,5 miljoen in 2002 naar 0,2 miljoen euro in 2003. Bestuurder C. Robbeson bepleitte gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers het eerder openen van de Betuwelijn omdat het huidige spoornet te krap is. Volgens Robbeson krijgen personentreinen van NS voorrang en stelt de overheid allerlei eisen met betrekking tot geluidhinder en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Afgelopen jaar transporteerde Railion 5 procent meer vracht. De omzet nam met 4,8 procent toe tot 163,1 miljoen euro. Railion is Nederlands grootste railtransportbedrijf.