Wijffels stelt code voor goede doelen op

Herman Wijffels, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, zal de commissie voorzitten die regels gaat maken voor een goed bestuur van instellingen die zich met goede doelen bezighouden. De commissie is door de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) opgericht na de ophef over de salarissen bij de directie van de Hartstichting, enkele maanden geleden.

Volgend jaar moet de commissie van Wijffels met richtlijnen komen voor voor goed bestuur, waarbij openheid en de salarissen van bestuurders een belangrijke rol spelen. In april veroorzaakte het directiesalaris van 170.000 euro van V. Manger Cats van de Hartstichting grote ophef. Enkele duizenden collectanten weigerden in de Hartweek in april langs de deuren te gaan. De Hartstichting haalde 12,5 procent minder op dan vorig jaar. VFI-voorzitter Paul Beerkens noemt de code in een toelichting ,,essentieel voor het behoud van het publieksvertrouwen in onze sector.'

Op dit moment geeft alleen het CBF een keurmerk voor goede doelen uit. De code is vrijblijvender dan het keurmerk, waarbij organisaties zich dienen te conformeren aan vooraf opgestelde criteria. Zo moet het bestuur uit ten minste vijf personen bestaan en onafhankelijk zijn. Dat betekent ook dat het bestuur zelfstandig het salaris van de directie vaststelt. Naast het bestuur heeft het CBF ook criteria opgesteld met betrekking tot het beleid, de fondsenwerving, de verslaggeving en de besteding. Zo moeten vrijwilligers een groot deel van de organisatie uitmaken, de uitgaven voor fondsenwerving mogen slechts een kwart van de inkomsten beslaan, en de organisatie moet elk jaar een jaarverslag publiceren. Aan de hand van dat jaarverslag beoordeelt het CBF of de organisatie nog steeds in aanmerking komt voor het keurmerk.

Het CBF heeft aan 183 goede doelen een keurmerk gegeven.