VS rekenen in VN op unanimiteit over Irak-resolutie

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië rekenen erop dat de VN-Veiligheidsraad hun resolutie over Irak vandaag unaniem zal aanvaarden. Ze deden gisteren nog laatste concessies. Ook Frankrijk, dat tot het laatst toe bezwaren had, zal de resolutie steunen, zo liet de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barnier, vanochtend weten.

Frankrijk is niet volledig tevreden over de tekst, maar zal toch een ,,positieve stem'' uitbrengen, zei Barnier. VN-diplomaten verwachten dat, nu Frankrijk meestemt, landen als China en Chili, die gisteren nog op ,,flexibiliteit'' van de VS aandrongen, hetzelfde doen.

De Amerikaans-Britse bezetters willen met de resolutie de bevolking van Irak het signaal geven dat de wereldgemeenschap de soevereiniteitsoverdracht aan de Iraakse interim-regering op 30 juni volledig steunt. De VS en Groot-Brittannië brachten gisteren laatste wijzigingen over de militaire samenwerking tussen de Iraakse interim-regering en de buitenlandse troepen aan om vooral Frankrijk en Duitsland aan boord te krijgen.

De VS zijn volgens diplomaten gebrand op een stemming vandaag, om te vermijden dat getouwtrek over de resolutie de G8-top die vandaag in Amerika begint, overschaduwt.

Frankrijk wilde, met steun van Duitsland, Algerije, Chili en andere landen, dat de Iraakse interim-regering een veto kan uitspreken over ,,gevoelige aanvallende operaties'' van de 160.000 man sterke, door Amerika geleide multinationale troepenmacht. De VS weigerden dit, om niet de handen van hun troepen te binden bij onvoorziene omstandigheden.

Maar de VS hebben nu wel hetzelfde ,,veiligheidspartnerschap'' tussen Irak en het Amerikaanse militaire commando opgenomen in de resolutie als in brieven tussen Irak en de VS is vastgelegd. Die expliciete vermelding in de resolutie zelf was een wens van Frankrijk en Duitsland. Dit compromis in de vierde ontwerptekst heeft volgens diplomaten na wekenlange onderhandelingen een stemming vandaag mogelijk gemaakt.

Blijkens brieven van de Iraakse interim-premier Allawi en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell zullen de Iraakse interim-regering en de Amerikaanse troepencommandant elkaar intensief consulteren. In een speciaal veiligheidscomité moeten ze ,,overeenstemming bereiken over de volledige keten van fundamentele veiligheids- en beleidszaken, waaronder beleid bij gevoelige aanvallende operaties''.

Volgens diplomaten is niet duidelijk wat er gebeurt bij meningsverschillen, bijvoorbeeld over de aanpak van een verzetshaard. Barnier zei vanochtend dat Frankrijk graag ,,preciseringen'' over de relatie tussen de interim-regering en de buitenlandse troepen zou hebben gehad, maar dat weerhoudt zijn land er niet van ,,op een constructieve manier een positieve uitweg uit deze tragedie te helpen zoeken''.

De Duitse VN-ambassadeur Pleuger zei gisteren: ,,Ik denk dat we een fase hebben bereikt waarin de resolutie een zeer goede tekst heeft. Mijn gevoel is dat we een compromis hebben bereikt.'' Rusland sleepte ook een concessie van de VS binnen: de Veiligheidsraad overweegt nu een internationale conferentie om de Iraakse politieke overgang te steunen en regionale stabiliteit te bevorderen, als Irak daar om vraagt.

VN-gezant Brahimi zei gisteren in de Veiligheidsraad dat de relatie tussen de interim-regering en de buitenlandse troepen ,,in hoge mate de geloofwaardigheid van de interim-regering zal beïnvloeden in de ogen van haar burgers''. Brahimi riep de bezetters op de kwestie van ,,de gedetineerden in de beruchte Abu Ghraib-gevangenis en elders'' op te lossen vóór de machtsoverdracht op 30 juni. Het zou de interim-regering ,,helpen'' als de vrijlating van gevangenen wordt versneld en de overige gevangenen worden aangeklaagd.

De resolutie geeft de interim-regering het recht de buitenlandse troepen te bevelen het land te verlaten, wat volgens alle partijen nu niet zal gebeuren wegens gebrek aan Iraakse troepen. Voorts geeft de tekst aan dat het mandaat van de buitenlandse troepenmacht verstrijkt in januari 2006, als na verkiezingen een permanente regering moet aantreden.

    • Robert van de Roer