`Toon van het debat is nu veel te fel'

Veel allochtonen zijn het eens met de kritiek van Hans Dijkstal. De felle toon van het debat remt juist de integratie, stelt Ilhan Akel van het Nederlands centrum Buitenlanders.

Hans Dijkstal vertolkt met zijn uitlating dat de felle toon van het huidige integratiedebat stigmatiserend werkt voor grote groepen minderheden, de gevoelens van geïntegreerde migranten. Dat zegt Ilhan Akel, directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB).

Volgens Akel dachten migranten zoals hijzelf, die hier hebben gestudeerd en die een maatschappelijke positie hebben verworven, lange tijd dat ze deel uitmaakten van de Nederlandse samenleving. ,,Maar de laatste tijd zie ik dat juist ook deze groep zich weer meer allochtoon voelt. Ze voelen zich aangesproken, sommigen zijn zelf gekwetst, door de negatieve, de stigmatiserende manier waarop over allochtonen wordt gesproken. Als mensen die immers toch niet willen integreren.''

De NCB-directeur betrapt zich er ook zelf op dat hij zich weer meer omringt met andere allochtonen dan met Nederlanders. ,,Dat is een foute ontwikkeling. Nederlanders en migranten moeten zich juist mengen.''

Oud-VVD-leider Hans Dijkstal verwijt zijn eigen partij een te harde lijn in het integratiedebat, die leidt tot haatzaaien en criminalisering van allochtonen. Heeft hij gelijk?

,,Wat Dijkstal heeft proberen duidelijk te maken is dat hij zich grote zorgen maakt over de stigmatisering in Nederland van grote groepen allochtonen. Daaraan bezondigt niet alleen de VVD zich, maar ook de coalitiepartijen CDA en D66. Het betreft regeringsbeleid. Ik vind echter dat, behalve Dijkstal, ook de PvdA hierop zou moeten reageren. Maakt partijleider Wouter Bos zich hier geen zorgen over?

Gaat Dijkstal niet te ver met zijn uitspraak dat de vignettenmethode die minister Verdonk wil gebruiken voor het afmeten van integratie ,,verdacht veel op de jodenster begint te lijken''?

,,Hij had wellicht een andere vergelijking kunnen trekken, maar de kern van zijn betoog onderschrijf ik: met het plakken van etiketten op migranten begeven we ons op een hellend vlak. Het is verkeerd om een deel van de samenleving op die manier apart te zetten.''

Heeft u begrip voor de ,,geschoktheid'' hierover van minister Verdronk en de roep van Kamerlid Wilders (VVD) om Dijkstal uit de overheidscommissie Pavem te zetten?

,,Het zou verkeerd zijn te stellen dat Dijkstal, omdat hij deze opmerking heeft gemaakt, nu geen recht meer heeft om zich uit te spreken over het integratiebeleid. Hij is niet zo maar iemand. Hij heeft als minister van Binnenlandse Zaken de basis gelegd voor wat eerst het minderheden- en nu het integratiebeleid heet. Het zou onjuist zijn als nu alleen nog mensen aan het woord mogen komen of in overheidscommissies mogen zitten, die een exponent zijn van wat de nieuwe politiek in Den Haag wordt genoemd: de harde lijn. Wie pleit voor meer tolerantie ten opzichte van allochtonen, heeft het volgens hen bij het verkeerde eind en moet de mond worden gesnoerd. Dat is ook de lijn van Verdonk. Dijkstal moet van haar zijn woorden terugnemen. Maar op die manier krijgen we geen gezond debat over integratie.

Die angst, dat men toch geen recht van spreken heeft, heerst die ook onder beteropgeleide migranten?

,,Wie kritiek heeft op de toon of de inhoud van het integratiebeleid wordt ervan beticht geen verandering voor te staan. De zaken bij het oude te willen laten. Dat maakt dat veel migranten momenteel in Nederland hun mond niet meer durven open te doen. Ze zijn niet tegen verscherpte inburgeringseisen, maar wel tegen de felle, generaliserende toon waarop het debat daarover wordt gevoerd. Kritiek daarop is not done, ervaart nu ook Dijkstal.''

    • Froukje Santing