Tijdige trein duurder

NS mag de prijzen van het treinkaartje met 2.075 procent extra verhogen. Deze tussentijdse, extra, prijsstijging is mogelijk, door een afspraak tussen consumentenorganisaties en NS van juli vorig jaar. Daarin werd overeengekomen dat als het spoorbedrijf erin zou slagen over twaalf maanden gemiddeld 84,4 procent van de treinen op tijd te laten rijden, zij een prijsstijging van 2.075 procent zou mogen doorvoeren. Slaagt NS er daarna in weer twaalf maanden gemiddeld 86,8 procent van de treinen op tijd te laten rijden, dan mogen de prijzen wederom met 2,075 procent extra omhoog. Deze prijsstijgingen komen nog eens bovenop de jaarlijks toegestane stijgingen per 1 januari van elk jaar van twee procent boven de inflatie plus een percentage voor de kosten van het gebruik van het spoor. Die bedroeg per 1 januari van dit jaar al vier procent.

De tussentijdse prijsverhoging betreft eigenlijk de prijsverhoging van 4,15 procent die NS over 2002 wilde doorvoeren. De rechter verbood dit, omdat het bedrijf met de consumentenorganisaties had afgesproken de prijzen over 2002 niet te verhogen wegens de slechte prestaties in dat jaar. Daarop kwam NS met de consumentenorganisaties overeen de 4,15 procents prijsstijging pas door te voeren als daar betere prestaties tegenover stonden, in stappen van 2.075 procent. NS weet nog niet wanneer de tussentijdse prijsstijging ingaat, aldus een woordvoerder. Ook omdat nog aan `klanttevredenheidsvoorwaarden' moet worden voldaan.