Politie mag gewapend de grens over

Politieagenten uit Nederland, België en Luxemburg kunnen in de toekomst makkelijker op elkaars grondgebied opereren. Dat staat in een verdrag dat de Benelux-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken vanmorgen in Luxemburg hebben ondertekend.

Politiekorpsen uit de zuidelijke Nederlandse grensregio's, heel België en heel Luxemburg mogen voortaan in geval van nood achtervolgingen over de grens voortzetten. Ze mogen wapens en ander materieel meenemen voor hot pursuit – iets waarvan minister Donner (Justitie) in 2003 nog zei dat het ,,onder geen beding'' zou worden toegestaan. Als er tijd is, moeten de agenten het gastland vooraf op de hoogte stellen. Hebben ze die niet, dan doen ze het achteraf.

Volgens zowel Remkes (Binnenlandse Zaken) als Donner geeft het verdrag de politie meer rechtszekerheid bij grensoverschrijdende acties. ,,De politiekorpsen, zeker in de grensregio's, juichen dit ook sterk toe,'' aldus Remkes. ,,Als burgemeester Leers van Maastricht een grote actie wil houden op woonwagenkamp Vinkenslag kan hij nu meteen een beroep doen op de Belgische politie, die ook zelf kan ingrijpen als mensen de grens over vluchten.''

Gevallen van nood worden in het verdrag omschreven als grensoverschrijdingen ,,om een acuut gevaar voor lijf, leden, goederen of gezondheid af te weren dan wel een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid te voorkomen'', alleen als ,,de ambtenaren van de gaststaat niet tijdig ter plaatse kunnen zijn''. Agenten moeten zich altijd aan de regels van het gastland houden.

Ook achtervolgingen in de lucht en over water worden straks toegestaan. Verder komen er grenscommissariaten om informatie-uitwisseling te vergemakkelijken, al is nog niet duidelijk in welke vorm. Ook mogen agenten straks onder voorwaarden bepaalde mensen in een ander land observeren (zelfs met vernuftige verklikkers onder auto's of vliegtuigen) en komt er een gezamenlijke databank voor kentekens.

Het nieuwe verdrag, waarover de Benelux-landen geruime tijd onderhandeld hebben, komt er omdat het oude verdrag niet meer van de tijd is. Nu de grensoverschrijdende misdaad toeneemt, stuiten agenten steeds vaker op aloude beperkingen. Zo mogen ze nu in nood alleen over land een achtervolging voortzetten, maar niet met wapens. Helikopters en boten moeten bij de grens omkeren. Ook heersen er in elk land andere regels voor de duur van zo'n achtervolging, of de maximale afstand daarvan. Ook met Duitsland werkt Nederland aan een nieuwe regeling voor nauwere politiesamenwerking.

    • Caroline de Gruyter