Ministers: gaswinnen Wad mag

De drie meest betrokken ministers stellen het kabinet voor om gaswinning in het Waddengebied toe te staan. Het drietal wil tevens de kokkelvisserij in zeven jaar verbieden.

Dit is het resultaat van beraad tussen de ministers Veerman (Landbouw), Brinkhorst (Economische Zaken) en Dekker (VROM), die een besluit hebben voorbereid voor de ministerraad van 18 of 25 juni. Minister Veerman liet gisteren na een vergadering in de Tweede Kamer weten dat er ,,een groeiende consensus'' is over de gaswinning. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 hebben eerder al laten weten geen bezwaar te hebben tegen de exploitatie, mits die schuin vanaf het vasteland zou worden gedaan. Het standpunt verdeelt D66, waar de regionale noordelijke afdelingen tegen de boring zijn.

Overeenkomstig het advies van de bijzondere commissie onder leiding van de PvdA-er Meijer, willen de betrokken bewindslieden na een jarenlang moratorium toestaan dat het gas onder de waddenbodem wordt weggehaald. Dat moet gebeuren door schuin vanaf land te boren en ,,met de hand aan de kraan''. Het laatste betekent dat onmiddellijk kan worden gestopt wanneer bijvoorbeeld bodemdaling of verzakkingen optreden.

Van wat het gas opbrengt moet volgens de ministers ongeveer 500 miljoen euro worden gebruikt voor investeringen om de natuur in het waddengebied te versterken, maar ook voor het uitkopen van de kokkel- en mosselvissers. Die zouden met hun grote boten teveel schade aan de Wadden toebrengen.De natuurorganisaties zijn boos over de uitspraak van Veerman, omdat onderzoeken nog moeten worden afgerond.