Merendeel bouwers vraagt clementie

Het gros van de 451 bouwbedrijven die de afgelopen maanden schaduwadministraties hebben ingediend bij de mededingingsautoriteit NMa, heeft een beroep gedaan op de clementieregeling. De bedrijven willen in aanmerking komen voor strafvermindering.

Uit een vandaag naar de Tweede Kamer verstuurde voortgangsrapportage van de NMa blijkt dat het gaat om 314 verzoeken die inmiddels als zodanig in behandeling zijn genomen. De NMa zal de datum waarop de schaduwadministraties zijn ingeleverd per bedrijf bekend maken.

Eerder had minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) 1 mei genoemd als deadline voor het aanleveren van de schaduwadministraties. Meer dan 50 bedrijven hebben te laat aangeleverd. Na publicatie kunnen aanbestedende diensten met die datum rekening houden bij hun aanbestedingsbeleid, zo schrijft directeur-generaal P. Kalbfleisch van de NMa in de voortgangsrapportage.

De NMa heeft inmiddels zes bouwkartels, waarbij 23 bedrijven betrokken zijn, boetes opgelegd wegens overtreding van de Mededingingswet. Daarmee is een totaalbedrag van 102.018.900 euro gemoeid. Nog eens zeven kartels, waarbij dertig bouwbedrijven betrokken zijn, kunnen op korte termijn boetes verwachten. Dertien bouwbedrijven hebben boetes gekregen omdat ze geweigerd hadden, medewerking te geven aan NMa-onderzoek.

Het grootste deel van de meldingen betreft de burgerlijke- en utiliteitsbouw (50 procent), gevolgd door de grond-, weg- en waterbouw (25 procent). Volgens de NMa wijst het grote aantal meldingen uit de utiliteitsbouw er op dat ook bij de ontwikkeling van Vinex-lokaties kartelvorming heeft plaatsgehad. In januari zag Brinkhorst geen aanleiding om er onderzoek naar te verrichten. De NMa houdt daar inmiddels wel rekening mee en betrekt dat nu wel bij haar onderzoek. In maart was al duidelijk dat aannemers werkzaamheden bij die grote nieuwbouwwijken in strijd met de wet onderling hadden verdeeld.