`Maffia gevaar voor Turkije'

De omzet van criminele activiteiten van de maffia in Turkije bedraagt 60 miljard dollar. Dat komt neer op eenvierde deel van het Turkse nationale inkomen. Dat schrijft de Kamer van Koophandel van Ankara in een rapport dat gisteren openbaar werd gemaakt. Volgens het hoofd van de Kamer, Sinan Aygun, is de maffia de afgelopen jaren ,,een van de belangrijkste bedreigingen van Turkije geworden''.

De maffia, aldus het rapport, is in een honderdtal sectoren actief. Zij houdt zich naast `traditionele' criminele activiteiten, zoals drugssmokkel en vrouwenhandel, inmiddels ook bezig met andere winstgevende zaken. Zo heeft de Turkse georganiseerde misdaad zich op de orgaanhandel gestort. Zij koopt bijvoorbeeld nieren van arme mensen in Turkije voor een spotprijsje en verkoopt die dan voor 50.000 tot 100.000 euro aan rijke Turken of buitenlanders. De Turkse maffia koopt ook kinderen van behoeftige families en verkoopt die dan weer aan rijke, kinderloze Turken of dwingt de kleintjes te bedelen in steden als Istanbul. In grote steden verdient de maffia ook groot geld door grond te verwerven en daar vervolgens parkeergarages te openen: in het centrum van steden als Istanbul is een gruwelijk tekort aan parkeerruimte.

Volgens de Kamer van Koophandel is Ankara weliswaar de hoofdstad van Turkije maar is Istanbul de hoofdstad van de Turkse maffia. (In Ankara hebben overigens met een zekere regelmaat afrekeningen in het criminele milieu plaats). Het rapport levert felle kritiek op televisieseries die een romantisch beeld geven van het gangsterbestaan. Door maffiatypes af te schilderen als moderne Robin Hoods ondermijnen zulke series de natuurlijke aversie van het publiek tegen de maffia en moedigen ze kinderen aan om voor de georganiseerde misdaad te kiezen, aldus de Kamer.