Laurus wint deel zaak wanbeleid (Gerectificeerd)

Supermarktconcern Laurus (Super De Boer, Edah, Konmar) heeft twee jaar geleden een faire emissieprijs berekend bij de deal met het Franse Casino. De prijs van 0,90 euro per aandeel is op goede wijze berekend.

Dat heeft de ondernemingskamer in Amsterdam geschreven in een verslag dat gisteren openbaar werd gemaakt. De ondernemingskamer boog zich de afgelopen maanden over twee aanvullende vragen na de procedure tegen Laurus wegens wanbeleid. De vragen waren voorgelegd door ex-commissaris en grootaandeelhouder Eric Albada Jelgersma, die ook mede-initiatiefnemer was van de procedure wegens wanbeleid.

De ondernemingskamer oordeelt dat Laurus de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley, die de transactie met Casino onderzocht, ,,juiste informatie' heeft verstrekt over de vaststelling van de aandelenprijs. Ze komt tot die conclusie na bestudering van brieven, e-mails en gesprekken met betrokkenen.

De vragen volgden op een uitspraak van de ondernemingskamer in oktober 2003, waarin de kamer vond dat sprake was van wanbeleid bij de directie en de raad van commissarissen van het bedrijf, met name bij de operatie Konmar. Hierbij moesten alle Laurus-winkels in korte tijd worden omgebouwd tot Konmar-supermarkt. Daarbij werden enkele fouten gemaakt, waarna de omzetten van de omgebouwde winkels met 10 tot 20 procent daalden. Laurus is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Deze zaak loopt nog.

Door de ombouwoperatie-Konmar kwam Laurus in financiële moeilijkheden, waardoor een emissie van aandelen nodig was. Daarbij verwierf Casino voor financiering van 400 miljoen euro een belang in het supermarktconcern van 38,6 procent, tegen een prijs van 0,90 euro per aandeel. Verder kregen de Fransen een optie om op termijn de meerderheid van de aandelen van Laurus in bezit te krijgen.

De tweede vraag in het aanvullende onderzoek van de ondernemingskamer was of tijdens de aandeelhoudersvergadering van juni 2002 de verliesgevende onderdelen van Laurus in Spanje op oneigenlijke wijze zijn gebruikt als argument om de emissiekoers van de Casino-transactie omlaag te brengen. Ook hier concluderen de onderzoekers dat dit niet het geval is geweest.

,,Wij zijn verheugd dat de onderzoekers een en ander thans herbevestigen', verklaarde een woordvoerder van Laurus. De zegsman van Albada Jelgersma onthoudt zich vooralsnog van commentaar.

Rectificatie

Laurus

Het bericht Laurus wint deel zaak wanbeleid (8 juni, pagina 16) meldt dat de Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat de prijs bij een aandelenemissie van Laurus correct is berekend. Dit oordeel is alleen van de onderzoekers die hierover in opdracht van de Ondernemingskamer rapporteerden. Pas als iemand tegen Laurus procedeert, spreekt de Ondernemingskamer zich over het onderzoeksresultaat uit.