Landen liggen dwars

Niet alleen Nederland ligt dwars bij het bekendmaken van de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement, ook Ierland, Letland, Malta zijn van plan de resultaten van hun land te openbaren nog voordat zondagavond 13 juni de laatste stembus in Europa is gesloten. De Ieren stemmen op 11 juni en de Letten en Maltezen op 12 juni. Dit alles tot groot verdriet van de Europese Commissie, die graag had gezien dat alle uitslagen pas na zondagavond tien uur bekend zouden worden gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat de uitslagen van invloed zou kunnen zijn op het stemgedrag in andere landen.

Een dergelijke afspraak ligt vastgelegd in artikel 10 van de Europese acte maar, nu blijkt dat dit artikel op verschillende manieren kan worden uitgelegd. In dit soort gevallen dient het Europese Hof uitspraak te doen en dat zal dan naar alle waarschijnlijkheid gebeuren. Maar dan zijn de verkiezingen reeds lang voorbij.

De eerste indicatieve totaaluitslag wordt zondagavond rond elf uur 's avonds verwacht. Het Europees Parlement heeft daarvoor de hulp van het Amerikaanse bureau Gallup ingeroepen. De Nederlandse uitslag komt via de gemeenten donderdagavond.