`Fiscus moet zich opstellen als partner'

De Nederlandse belastingdienst stelt zich niet op als partner maar als tegenstander van het bedrijfsleven. Dat vindt een groep van zes grote Nederlandse multinationals, die het kabinet een brief met aanbevelingen hebben gestuurd voor een beter vestigingsklimaat.

De brief, die een ,,positieve bijdrage'' moet leveren aan ,,de slagkracht en het innovatievermogen van ons land'', is opgesteld door Shell, Akzo Nobel, Unilever, Philips, ING en Schiphol. De bedrijven houden een pleidooi voor minder regeldruk, meer aandacht voor onderwijs en onderzoek, snellere procedures voor vergunningen en in het algemeen meer aandacht voor `ondernemen'.

Dat geldt volgens de concerns onder meer voor het optreden van de Belastingdienst, zegt R. Willems, directeur van het energieconcern Shell Nederland. ,,In het contact met de fiscus is er sprake van een wij-zij sfeer, in plaats van met het bedrijfsleven mee te denken hoe we de Nederlandse economie sterker kunnen maken. Dat uit zich bijvoorbeeld in het eindeloos stellen van vragen. Van een overall-benadering met het bedrijfsleven is geen sprake.'' Willems wil niet specifieker ingaan op de klachten over de Belastingdienst. ,,We zijn geen tegenstanders, we willen samenwerken.''

Het bedrijfsleven beklaagde zich vorig jaar ook al bij staatssecretaris Wijn (CDA, Financiën) over het fiscale klimaat. Die voerde daarop enkele wijzigingen door, zoals een kortere procedure voor bedrijven die willen weten welke fiscale gevolgen een investeringsbeslissing heeft. Wijn is volgens een woordvoerder ,,verbaasd'' dat de concerns zich opnieuw beklagen over de fiscus, maar ,,staat altijd open voor een gesprek''.

Behalve voor een andere mentaliteit bij de Belastingdienst pleiten de bedrijven ook voor verlaging van de vennootschapsbelasting en een grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het totstandkomen van fiscale wetgeving. ,,In de Verenigde Staten en Zweden wordt het bedrijfsleven door het parlement geraadpleegd over de gevolgen van nieuwe belastingregels'', zegt Willems. ,,Vervolgens gaat er en proefperiode in, waarin bekeken wordt of de regels goed werken.''

De bedrijven pleiten ook voor meer onorthodoxe maatregelen, zoals tien jaar vrijstelling van vennootschapsbelasting voor startende high-tech ondernemingen. Willems: ,,In Singapore is dat heel normaal. De overheid bouwt daar ook topklasse-laboratoria voor biotechbedrijven. Als die zich in Singapore vestigen, mogen ze gratis gebruikmaken van die faciliteiten. Dat soort durf en creativiteit mis ik hier.''

Ook pleiten de bedrijven voor meer `venture kapitaal' van de overheid voor startende ondernemingen.