Eerste vertrekcentrum asielzoekers in Ter Apel

De Oost-Groningse gemeente Vlagtwedde krijgt het eerste vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers van Nederland. De gemeenteraad stemde gisteravond, met elf stemmen voor en vijf tegen, voor het inrichten van het huidige asielzoekerscentrum in Ter Apel als vertrekcentrum.

Eerder weigerden de gemeenten Eindhoven, Hilversum (dat voorwaarden stelde), Laren en het Friese Dongeradeel een vertrekcentrum binnen hun gemeentegrenzen. In een vertrekcentrum worden uitgeprocedeerde asielzoekers voorbereid op terugkeer naar het land van herkomst. Ze worden geholpen bij het verkrijgen van reisdocumenten zoals een paspoort. Ook krijgen ze scholing die ze moet helpen bij het opbouwen van een bestaan in het land van herkomst. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) wil in drie jaar tijd 26.000 asielzoekers die een afwijzing kregen van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), terugsturen.

In het centrum in Ter Apel is de komende drie jaar plaats voor 400 uitgeprocedeerden. Het moet in juli opengaan. De gemeente Vlagtwedde krijgt hiervoor jaarlijks 100.000 euro van het rijk extra. Ook komen er vijftig arbeidsplaatsen bij. Naast het vertrekcentrum krijgt Ter Apel ook een Tijdelijke Noodvoorziening (TNV) met maximaal 400 opvangplaatsen. Een TNV is bestemd voor mensen die net in Nederland zijn aangekomen. Twintig van de vijftig nieuwe banen komen in deze noodvoorziening. In Ter Apel bevinden zich al een aanmeldcentrum en een gevangenis voor 300 vreemdelingen. Het dorp (9.000 inwoners) had ook al een vertrekcentrum tussen 1996 en 2000.

Voorafgaand aan de raadsvergadering in de Oost-Groningse gemeente protesteerden gisteren enkele tientallen actievoerders tegen de komst van wat zij ,,het deportatiecentrum'' noemden. Enkele van hen waren gehuld in witte overalls, sloegen op trommels en droegen spandoeken met zich mee. De raadsvergadering begon hierdoor een kwartier later. De politie arresteerde tien actievoerders wegens verstoring van een openbare raadsvergadering.

De fracties van PvdA en collegepartij VVD stemden verdeeld.