Dijkstal moet inbinden van Verdonk

Minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken) eist dat haar partijgenoot en voormalige VVD-lijsttrekker Dijkstal zijn uitspraken over haar integratiebeleid ,,terugneemt''.

Dijkstal vergeleek de vignettenmethode, aan de hand waarvan Verdonk de mate van integratie van allochtonen wil meten, met de Jodenster gedurende de Tweede Wereldoorlog. Verdonk vindt die vergelijking ,,onder de maat''.

VVD-fractieleider Van Aartsen heeft Dijkstal vanmorgen een persoonlijke brief gestuurd waarin hij de oud-VVD-leider om opheldering vraagt over diens verwijten dat de VVD met 'machopraat' en generaliserende uitspraken over allochtonen polarisatie oproept. Van Aartsen vraagt Dijkstal aan te geven waar in de VVD-optredens in de Kamer of zijn eigen toespraken als fractievoorzitter ,,een hele godsdienst wordt aangevallen of waar moslims als groep worden gestigmatiseerd?'' Van Aartsen, die door Dijkstal als een maffiabaas `il capo' was genoemd, vraagt Dijkstal om `i fatti', de feiten.

Dijkstal deed zijn uitspraken gisteren in het Algemeen Dagblad. De voormalige VVD-leider en minister van Binnenlandse Zaken (1994-1998), meent dat het huidige politieke debat over integratie ,,haat zaait, allochtonen criminaliseert en Nederland onbestuurbaar maakt''. Hij was vooral gebeten op de VVD-fractie in de Tweede Kamer en kritiseerde het integratiebeleid van partijgenoot Verdonk.

De minister beslist na een gesprek met Dijkstal of deze deel kan blijven uitmaken van de overheidscommissie Pavem. Deze houdt zich bezig met de integratie van allochtone vrouwen. De adviesgroep is een initiatief van de ministers De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Verdonk.

Het Kamerlid Wilders (VVD) riep Verdonk gisteren op om Dijkstal uit deze overheidscommissie te zetten, wegens de link die Dijkstal legde tussen het integratiebeleid en het nazi-verleden. Verdonk zei gisteren op een bijeenkomst van Pavem in de raadszaal in Amsterdam, ,,geschokt'' en ,,onaangenaam verrast'' te zijn door de uitspraken van Dijkstal. Eerder verbrak zijn de contacten met oud-minister Pronk (PvdA), die als voorzitter van de verenigde vluchtelingenorganisaties in verband van haar uitzetbeleid van `deportatie' had gesproken.

Verdonk ontkende gisteren migranten ,,op welke manier dan ook een etiket op te willen plakken''. Het gaat om een wetenschappelijke aanpak die toevalligerwijs de vignettenmethode wordt genoemd.'' Volgens haar kan ze met een meetmethode ,,betere resultaten'' boeken. Verdonk zei verder dat ze als minister van integratie zit opgescheept ,,met de erfenis van vorige kabinetten'', waarvan Dijkstal deel uitmaakte. ,,Ik ben alleen maar problemen aan het oplossen.''