Daling aangiften politie Amsterdam

Het aantal aangiften bij de politie in Amsterdam is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 6,4 procent. Werden in 2002 nog ruim 113.000 aangiften gedaan, in 2003 was dit 105.750. Dat staat in het jaarverslag van de politie Amsterdam-Amstelland dat vandaag is gepresenteerd. De politie zegt te hopen dat over drie jaar de grens van 100.000 aangiften zal zijn bereikt. Ook het aantal mensen dat zegt zich onveilig te voelen in de stad is opnieuw ,,beduidend'' afgenomen. In 1993 gaf 11 procent van de mensen in de regio nog aan dat zij zich onveilig voelde, in 2003 was dit 6,4 procent.