D66'er houdt pleidooi voor `een rustiger groeiende kip'

Eten, eten, en nog eens eten. De moderne vleeskip doet in zijn korte leven niets anders. Hij wordt erop gefokt. Zo veel mogelijk vleesaanwas in zo kort mogelijke tijd levert de pluimveehouder het meeste op. Na zes weken is het kuikentje uitgegroeid tot een slachtrijpe bonk vlees van twee kilo.

Kamerlid Van der Ham (D66) wil dat minister Veerman (Landbouw) het fokken van ,,genetisch gemodificeerde vleeskippen'' zo snel mogelijk verbiedt. Genetisch gemodificeerd? Of doelde Van der Ham op `traditionele' fokmethoden? Misschien toch dat laatste. ,,Maar waar het om gaat is dat er gerotzooid wordt met kippen. Na een paar weken zakken ze door hun poten van hun eigen gewicht. De overheid moet dit verbieden en onderzoek naar een rustiger groeiende kip stimuleren.'' De prijs van een filet van zo'n kip zou volgens Van der Ham niet meer dan 25 procent duurder hoeven te zijn dan die van een kip die in zes weken is vetgemest.

Het voorstel, dat Van der Ham gisteren deed tijdens Kameroverleg met minister Veerman (Landbouw), was bij voorbaat kansloos. De coalitiepartijen CDA en VVD willen, met dank aan officieuze coalitiepartner LPF, geen stap verdergaan dan de Europese dierenwelzijnsregels voorschrijven. Dat was de afspraak in het regeerakkoord, en daaraan houden zij Veerman en coalitie.

Van der Ham deed nog een voorstel: het vormen van een `kopgroep' op het gebied van dierenwelzijn met landen als Denemarken, Duitsland en België. Binnen die zone zouden strengere eisen moeten gelden dan elders, zoals een verbod op castratie van biggen en ruimere hokken. Supermarkten verbieden om ander vlees te verkopen is niet mogelijk, erkent hij. ,,Maar politieke en maatschappelijke organisaties kunnen wel de druk opvoeren om ervoor te zorgen dat ze alleen diervriendelijke producten verkopen.''

,,Van der Ham zweeft ver boven de werkelijkheid met zulke voorstellen'', zegt Kamerlid Oplaat (VVD). ,,Er zijn nu al pluimveebedrijven die in Brazilië gaan produceren. Wat wil hij vervolgens doen, de Brazilianen ter verantwoording roepen?'' Van der Ham hekelt juist de ,,risicomijdende houding'' van CDA en VVD. ,,Op de rem staan is het enige wat ze doen. Veerman heeft het hart op de goede plaats, maar hij wordt onmiddellijk afgekapt door de coalitiepartijen. Zo verandert er nooit iets.''