`Contract met NS is een lege huls'

Het contract dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat voorbereidt met de Nederlandse Spoorwegen ,,is een lege huls'' omdat concrete doelstellingen waaraan NS moet voldoen, erin ontbreken. Dat vinden de consumentenorganisaties in het Landelijk Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (Locov). Daarin zitten onder meer de Consumentenbond en reizigersorganisatie Rover. Het contract, de zogeheten vervoersconcessie, geeft NS het alleenrecht tot 2015 voor het Hoofdrailnet. Momenteel is een `overgangscontract' van kracht.

In de concepttekst van het nieuwe contract staat nergens hoeveel procent van de treinen op tijd moet rijden, niets over maximale percentages geoorloofde prijsstijgingen van de treinkaartjes en ook niet hoe groot de kans op een zitplaats in de trein moet zijn, zo signaleren de consumentenorganisaties. Daardoor ,,waarborgt deze concessie het publieke belang onvoldoende en geeft deze onvoldoende garanties voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding'', zo schrijven zij vandaag in een advies aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat die verantwoordelijk is voor de NS. De staatssecretaris was verplicht dit advies in te winnen. Pas daarna debateert de Tweede Kamer over de vervoersconcessie en kan het contact definitief worden vastgesteld. De consumentenbond is ,,zeer teleurgesteld dat concrete prestatie eisen aan NS in de concessie ontbreken'', Rover spreekt van ,,een lege huls''.

De consumentenorganisaties vinden dat de Vervoerkamer van de Nationale Mededingingsautoriteit (Nma), toezicht moet gaan uitoefenen op de naleving van de vervoerconcessie, en de mogelijkheid moet krijgen om in te grijpen als NS de doelstellingen niet haalt. ,,De staatssecretaris dient eisen te stellen aan de kernprestaties die de NS moet leveren, en dit niet overlaten aan de NS zelf'', schrijven de consumentenorganisaties. Deze prestaties dienen iedere drie tot vier jaar te worden geëvalueerd. Rover vindt dat er een bonus-malus regeling moet komen waarin de salarissen van de top honderd functionarissen van NS worden gekoppeld aan de prestaties van NS.

Tot slot schrijven de consumentenvertegenwoordigers dat er een verband moet zijn tussen de kwaliteit van het spoorvervoer en de prijs van het treinkaartje. ,,Dat betekent dus ook dat wanneer de kwaliteit achteruit gaat, de prijs van het spoorkaartje zelfs zou kunnen dalen.'' Gisteren maakte NS bekend de prijs van het treinkaartje dit jaar nog extra te gaan verhogen met 2,075 procent.

    • Japke-d. Bouma