CDA wil niet tornen aan hoogte WW

Het CDA wil niet tornen aan hoogte en duur van de werkloosheidsuitkering WW zoals de minister van Financiën, de VVD'er Zalm, zondag heeft voorgesteld. Dat zeggen minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) én fractieleider Verhagen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.

De Geus wees erop dat de WW, zolang daarop niet bezuinigd hoeft te worden, niet onder Zalms departement valt. In het Radio 1 Journaal zei hij gistermiddag: ,,De WW is niet iets van de minister van Financiën, want er ligt op dit moment geen budgettair beslag op. Het geld staat dus niet voorop en dus hoort het thuis bij de minister van Sociale Zaken.'' De voorstellen van Zalm wees hij van de hand. ,,Het gaat mij er niet bij voorbaat om de WW slechter te maken, maar het gaat er mij om de WW toekomstbestendig te maken. Zo wil ik er over praten en anders niet.''

Het kabinet heeft het voornemen per 1 januari 2005 maatregelen te nemen waardoor het moeilijker wordt om een WW-uitkering te krijgen. Zo moeten werknemers die werkloos worden dan het laatste jaar 39 weken hebben gewerkt om WW te krijgen. Nu is dat nog 26 weken tijdens de laatste 39 weken. De Sociaal-Economische Raad (SER) zal hier volgende week vrijdag een advies over vaststellen. Het ziet ernaar uit dat de leden een verdeeld standpunt innemen, zodat het advies niet unaniem wordt.

Het kabinet heeft de SER tevens gevraagd een breder advies uit te brengen over de toekomstbestendigheid van de WW. Een van de suggesties van het kabinet is de hoogte en de duur van de WW aan te passen. Het vaststellen van dit advies is al verscheidene malen uitgesteld, omdat met name de vakcentrale FNV wilde afwachten welke besluiten het kabinet zou nemen op andere dossiers, zoals de WAO (arbeidsongeschiktheid) en het prepensioen. Het advies wordt nu niet eerder verwacht dan in het najaar. Zalm wil hier niet langer op wachten. Hij vindt dat het kabinet snel zelf een besluit moet nemen over beperking van hoogte en duur van de WW, omdat hij vreest dat werkgevers deze uitkering anders zullen gebruiken als alternatief voor het prepensioen, dat wordt afgeschaft.

CDA-fractievoorzitter Verhagen maakte gisteren op een verkiezingsbijeenkomst in IJmuiden duidelijk dat er wat zijn partij betreft niet getornd wordt aan de duur van de WW. Die is nu maximaal vijf jaar. Verhagen zei: ,,De duur van de WW is al afhankelijk van het arbeidsverleden. Je moet veertig jaar gewerkt hebben om recht te hebben op vijf jaar WW, en al die tijd heb je daar ook premies voor betaald. Die mensen wil het CDA niet in de kou laten staan.''

De WW bedraagt nu maximaal 70 procent van het laatstverdiende loon, met een maximum van 167,70 euro per dag. Alleen mensen die minimaal vier van de vijf jaar vóór hun werkloosheid hebben gewerkt, komen ervoor in aanmerking. Na vijf jaar WW komen ze in de bijstand. Die bedraagt 70 procent van het minimumloon.