Boekenveiling

De berichtgeving inzake Nijntje en W.F. Hermans op de veiling van Bubb Kuyper was zeldzaam stupide (NRC Handelsblad, 27 mei). Nijntje is vanwege de illustraties internationaal befaamd, terwijl Hermans, bij wie het om Nederlandse taal (en literatuur) gaat, vooral van nationaal belang is. Zo gezien was Nijntje zeer laag getaxeerd, terwijl Hermans voor de Nederlandse markt beslist te hoog geschat was. Het ontbreken van andere biedingen wijst ook in die richting. Het Letterkundig Museum heeft als enig bieder dus helaas te veel moeten betalen om dit belangrijke document in verband met de ontstaansgeschiedenis van één van Hermans beroemdste (en beste) romans te kunnen verwerven.

    • Wilma Schuhmacher
    • Antiquaar te Amsterdam