Bewindsvrouwen op Onderwijs in conflict

Staatssecretaris Nijs (Onderwijs, VVD) is in aanvaring gekomen met haar minister Van der Hoeven (CDA). Nijs verwijt Van der Hoeven in een vraagesprek `politieke spelletjes' te spelen.

De staatssecretaris deed haar uitspraak in het weekblad Nieuwe Revu, dat morgen verschijnt. In het blad gaat Nijs in op haar relatie met de minister. Inmiddels zegt Nijs dat ze het interview betreurt en distantieert ze zich van de uitspraken. Na tussenkomst dit weekend van de vice-premiers Zalm en De Graaf en later ook van premier Balkenende heeft ze de minister schriftelijk en mondeling haar excuses aangeboden. Van der Hoeven heeft verklaard daarmee genoegen te nemen.

De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en LPF willen vandaag opheldering van beide bewindslieden. Volgens de PvdA moet een van de twee bewindslieden aftreden, of allebei. Kamerlid Tichelaar wil tevens van premier Balkenende weten waarom hij ,,het imago van het kabinet heeft laten prevaleren boven de kwaliteit van het onderwijs''. Ook GroenLinks en LPF willen een debat met de bewindslieden. Groenlinks-leider Halsema wil weten of de vertrouwensrelatie tussen de twee voldoende is hersteld, of dat er ,,ingrijpender maatregelen'' nodig zijn.

De coalitiefracties CDA en VVD hebben geen behoefte aan een debat. CDA-leider Verhagen zegt het interview met Nijs ,,weinig verheffend'' te vinden. ,,Het geeft een weinig vleiend beeld van de staatssecretaris'', zo laat hij via een woordvoerder weten. Voor het CDA is het voldoende dat de staatssecretaris zich inmiddels heeft gedistantieerd van het interview.

Kamerlid Balemans (VVD): ,,Ik heb er kennis van genomen en begrijp dat de beide dames weer met elkaar door een deur kunnen. Ik hou niet van gekissebis dus laten we maar snel weer overgaan tot de inhoud van het beleid. Ik ben volksvertegenwoordiger, geen roddelvertegenwoordiger.''

Nijs en Van der Hoeven gaan zo slecht met elkaar om dat het departement een interactief computerprogramma heeft aangeschaft om de twee dichter tot elkaar te brengen, zo meldt Nijs in het interview.

Het interview was geautoriseerd door Nijs en haar medewerkers. Vooraf hadden de interviewers uitgebreid gesproken met Yan de Rooy, mental coach van Nijs. De Rooy, die ook andere bewindslieden coacht, is weg bij OCW.

Nijs over Van der Hoeven in Nieuwe Revu: ,,Het gaat iets beter. Als ik haar een welgemeend advies geef, is haar reactie tegenwoordig niet meteen afwijzend meer. Maar Maria's stijl zal nooit de mijne worden, zoals mijn stijl nooit de hare zal zijn. En ik heb natuurlijk al vaak gezien dat ze moeite heeft met mij. Ik blijf iedere keer hopen dat ze me zal gaan vertrouwen. Ik blijf dat hopen.''

De relatie tussen Van der Hoeven en Nijs is al sinds het begin van hun samenwerking in 2002 slecht. Van der Hoeven zou er volgens ingewijden op aangedrongen hebben Nijs niet te laten terugkeren in het tweede kabinet-Balkenende. VVD-leider Zalm wilde haar echter per se houden.

HOOFDARTIKEL pagina 9