Beursgang Postbank

Deutsche Bank en Morgan Stanley tonen zich zeer optimistisch met de marge die zij hebben uitgezet voor de uitgiftekoers bij de aanstaande beursgang van Postbank. Zelfs aan de onderkant van de marge krijgt de Duitse spaarbank – die wordt verzelfstandigd door Deutsche Post – nog steeds een hogere waardering dan de meeste institutionele beleggers verantwoord achten. Als de hoogst mogelijke koers wordt gerealiseerd, zou Postbank 5,9 euro waard zijn – ofwel meer dan 1,3 maal de boekwaarde. Dat impliceert een premie ten opzichte van de branchegenoten, terwijl bij een beursgang meestal een korting wordt gehanteerd.

Deutsche Bank en Morgan Stanley hebben Deutsche Post van het begin af aan waarschijnlijk een topwaardering in het vooruitzicht gesteld, en de klant heeft hen aan hun woord gehouden.

Het is zeer de vraag of deze beursgang zal lukken. Het besluit over de uitgiftekoers lijkt op twee fundamenten te rusten. Het eerste is de klaarblijkelijk grote belangstelling van kleine beleggers, voornamelijk aandeelhouders van Deutsche Post en rekeninghouders van Postbank. Het tweede is de kans de institutionele beleggers de komende twee weken van gedachten te doen veranderen. Zij hebben immers geen hekel aan het bedrijf of zijn strategie hun enige probleem is de waardering. Al wat de bankiers moeten doen is hen ervan te overtuigen dat Postbank het verdient op een veel hoger niveau verhandeld te worden dan zijn branchegenoten.

Deze fundamenten zijn echter buitengewoon wankel. Kleine beleggers zijn wispelturig. Het zal moeilijk zijn binnen zo'n kort tijdsbestek veel kleine beleggers aan boord te krijgen. En het probleem met het overtuigen van de institutionele beleggers is dat zij het groeipotentieel van Postbank al onderkennen. Zij zijn alleen niet zo zeker van hun zaak.

Uiteraard zou Deutsche Post wat minder aandelen kunnen verkopen om de vraag op te krikken. Maar daardoor zou een van de doelstellingen van de beursgang het binnenhalen van geld voor investeringen in rook opgaan.

Het alternatief is duimen en alle zeilen bijzetten, maar op het laatste moment de marge van de uitgiftekoers naar beneden bijstellen om de beursgang te laten slagen. Daardoor zou echter een andere doelstelling niet worden gehaald, het tonen van de verborgen waarde van Postbank. Deutsche Bank en Morgan Stanley gaan een paar zware weken tegemoet.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Christopher Hughes