Zwangeren tot 36 moeten test zelf betalen

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) blijft bij haar standpunt dat alleen zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder tegen vergoeding kunnen laten testen of er bij de foetus sprake is van het Down-syndroom.

Jongere zwangeren dienen wel over het bestaan van de test te worden geïnformeerd, maar moeten in elk geval de kansbepalende test zelf betalen. Blijkt de uitkomst daarvan `positief', dan wordt de vervolgtest wel vergoed.

Ross wijst met dit standpunt, dat zij vandaag naar de Tweede Kamer zendt, het advies van de Gezondheidsraad voor een deel van de hand. Deze had in april geadviseerd alle zwangeren, ongeacht hun leeftijd, te laten screenen op het voorkomen van het Down-syndroom bij de foetus. Ross is het wel eens met het advies alle zwangeren met behulp van een echoscopie te onderzoeken op het voorkomen van neurale buis defecten (`open ruggetje'). Daarmee formaliseert zij de huidige praktijk waarin al meer dan negentig procent van de vrouwen zo'n echo krijgt.

In haar brief bevestigt Ross grotendeels het standpunt van het kabinet dat in november werd gepubliceerd als reactie op een advies van de Gezondheidsraad uit 2001. Omdat sinds die tijd met name de methoden om na te gaan hoe groot de kans op een `mongooltje' is sterk zijn verbeterd werd vorig jaar om een nieuw advies gevraagd. De raad adviseerde in elk geval voor alle zwangeren zo'n kansbepalende, nauwelijks belastende test (bloedonderzoek en een meting met met de echo van de nekplooien) te vergoeden. Bij vrouwen bij wie dan een redelijke kans op een kind met Down-syndroom wordt gemeten moet dan een traditionele, wel belastende test die bovendien niet zonder risico is (vlokkentest of vruchtwateronderzoek) worden aangeboden om zekerheid te krijgen. Ross vindt dat niet nodig: de eerste test dient voor rekening van de zwangere te komen, de eventuele vervolgtest, waarvoor dan immers een medische indicatie bestaat, zou dan wel moeten worden vergoed.

Op dit moment maakt ongeveer de helft van de circa 30.000 zwangeren van 36 jaar of ouder gebruik van de testen. Bij hen worden jaarlijks 170 foetussen met het Down-syndroom gevonden. Naar schatting zijn dat er 230 bij de 170.000 zwangeren onder de 36 jaar. De kosten van uitvoering van het advies van de Gezondheidsraad worden geraamd op ruim honderd miljoen euro per jaar.