Zalm: duur van WW moet snel beperkt

Minister Zalm (Financiën, VVD) vindt dat het kabinet snel een besluit moet nemen over beperking van de duur en de hoogte van de WW-uitkering. Hij wil niet langer wachten op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Dit zei hij gisteren in Arnhem tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij voor de Europese verkiezingen.

Nu het kabinet heeft besloten het belastingvrij sparen voor prepensioen af te schaffen, vreest Zalm dat werkgevers de Werkloosheidswet (WW), die recht geeft op een uitkering van maximaal vijf jaar, nog meer dan nu zullen misbruiken om oudere werknemers vervroegd te laten stoppen met werken. ,,De WW is niet bedoeld als alternatief voor het prepensioen'', zei Zalm.

Zalm wilde de duur en hoogte van de WW-uitkering vorig jaar al aan de orde stellen in het kabinet, maar minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) hield dat toen tegen door eerst de SER om advies te vragen. Het SER-advies, dat oorspronkelijk in april zou worden uitgebracht, was al uitgesteld naar juni, en zal nu op z'n vroegst in september komen. Zalm wil daar niet meer op wachten. Hij twijfelt of de sociale partners wel in staat zullen zijn met een unaniem advies te komen.

Vorige maand, bij het voorjaarsoverleg, weigerden de vakcentrales in te stemmen met een akkoord tussen het kabinet en de werkgeversorganisaties over het prepensioen. Sindsdien zijn de verhoudingen tussen het kabinet en de vakcentrales, en tussen de sociale partners onderling, gespannen.

De minister zou de beperking van de WW nog voor de zomer in het kabinet willen bespreken. De uitkering moet volgens hem alleen in stand blijven voor mensen die tijdelijk werkloos zijn, als overbrugging bij het zoeken naar een baan.