Vendex KBB

In het artikel Emotie compenseerde tegenvallers Vendex KBB (4 juni, pagina 13) is de naam van de president-commissaris van het concern verkeerd gespeld. De juiste spelling is F. Maljers.