Meer `Europa' in onderwijslessen

Het Nederlandse onderwijs moet meer aandacht besteden aan Europa. Scholieren zouden een `Europa-compententie' moeten kunnen halen, een certificaat dat aangeeft dat ze tenminste twee talen spreken en weten hoe Europese instellingen werken. Uitwisseling van studenten binnen Euopa moet veel meer worden gestimuleerd. Dat stelt de Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van onderwijs, in een vandaag verschenen advies. Onderwijs kan op deze manier bijdragen aan Europees burgerschap, aldus de Onderwijsraad. In een tweede Europa-advies, over de Europese invloeden op het Nederlandse onderwijs, stelt de raad dat Europese subsidies moeten verschuiven van landbouw naar onderwijs.