Meer allochtonen in grote steden

De samenstelling van de bevolking in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag is in de periode 1995-2003 veranderd. Het aandeel autochtonen is afgenomen van 64 naar 57 procent. Het aandeel allochtonen is opgelopen tot 43 procent, waarvan driekwart afkomstig is uit niet-westerse landen. Dat maakte het Centraal Bureau voor Statistiek vandaag bekend. De verschuiving is ontstaan doordat autochtonen verhuizen naar andere gemeenten en allochtonen zich vanuit het buitenland in de grote steden vestigen. Bij de autochtone stedelijke bevolking is ook de natuurlijke aanwas lager. Uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn 89.000 autochtonen vertrokken. De totale allochtone bevolking nam tussen 1995 en 2003 met 63.000 mensen toe. Daarvan zijn 54.000 niet-westerse allochtonen en 9.000 westerse allochtonen.