`Evaluatie wet adoptie positief'

De landelijke vereniging voor adoptieouders (Lava) staat positief tegenover een verhoging van de leeftijdsgrenzen voor adoptie. Volgens voorzitter Gert Willemsen leiden de huidige regels tot grote problemen voor ouders die een adoptiekind willen.

Een nog niet openbare evaluatie van de adoptiewet, in opdracht van het ministerie van Justitie, pleit voor een verhoging met één jaar van de leeftijdgrens voor ouders die een buitenlands kind willen adopteren. Nu ligt die grens op maximaal 45 jaar, waarbij de leeftijd van de oudste ouder telt. Dat zou 46 moeten worden.

Bovendien mag er hooguit veertig jaar leeftijdsverschil zijn tussen ouder en kind. Volgens het rapport moet die eis ook verdwijnen. Lava-voorzitter Willemsen is het daarmee eens. ,,Veel ouders komen nu in conflictsituaties terecht. Zij moeten lang wachten op toewijzing en lopen vervolgens tegen een leeftijdgrens aan.''

Een meerderheid in de Tweede Kamer is gematigd positief over een verhoging van de leeftijdsgrenzen voor adoptie, maar wil een reactie van minister Donner (Justitie) afwachten.

Kamerlid Luchtenveld (VVD) vindt al wel dat de leeftijdsgrens voor adoptie verhoogd moet worden, omdat veel mensen die adoptieouder willen worden dat door lange wachttijden niet kunnen. ,,Ik zie soms buitengewoon trieste situaties ontstaan'', aldus Luchtenveld.

Verder wil de Kamer dat homoparen ook buitenlandse kinderen mogen adopteren.

De adviescommissie die het rapport opstelde, bestaat uit wetenschappers, vertegenwoordigers van Justitie, enkele adoptiebureaus en belangenorganisaties. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) werd in oktober 1998 ingevoerd en is nu geëvalueerd.