Webcongres: opkomstplicht moet nooit meer terugkomen

De 150 leden van het Webcongres van NRC Handelsblad reageerden op de stelling dat verkiezingen zó belangrijk zijn dat er een stemplicht moet gelden. Ruim 70 procent is het hier niet mee eens.

Eens

Jasper Nijdam, Columbus, Ohio, VS: ,,Mensen hebben de morele plicht om te zorgen voor een goed politiek bestuur. Dat kan alleen door te stemmen. Met alle stemwijzers en alomtegenwoordige media is het niet ingewikkeld om je keuze te bepalen. Een stemplicht kan overigens grote gevolgen hebben voor de uitslag. Zou het Vlaams Blok in België ook zo groot zou zijn als Belgen geen opkomstplicht hadden? Het argument dat stemmen `zoveel moeite is' is onzin. Als je optelt hoeveel tijd mensen besteden aan klagen over de politiek, dan kan er best een kwartiertje af om te stemmen.''

Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,De overheid moet van haar onderdanen eisen dat ze periodiek hun stem uitbrengen. De zaak op zijn beloop laten werkt politieke ongeïnteresseerdheid en totale inertie in de hand.''

José Gelens, Blokker: ,,Niet-stemmen is voor een deel een welvaartverschijnsel, gelukkig maar dat we het (nog) zo goed hebben. Mensen moeten gedwongen worden tot het nemen van verantwoordelijkheid om er gezamenlijk voor te zorgen dat het goed blijft gaan.''

Oneens

Yaël Schrijver, Amstelveen: ,,Democratie betekent dat het volk beslist. Hiervoor is een middel ingesteld: volksvertegenwoordiging met politieke programma's. Het volk heeft besloten niet te willen meewerken aan dit systeem, zo blijkt uit de geringe opkomst. Deze beslissing moet gerespecteerd worden, stemplicht invoeren is hiermee strijdig. Wat er moet gebeuren: de volksvertegenwoordiging afschaffen en het volk rechtstreeks laten beslissen via internet.''

Michiel Bontenbal, Amsterdam: ,,Niemand kan verplicht worden om te stemmen. Dit leidt tot populisme van het ergste soort: een overgesimplificeerde boodschap van de partijen om de gunst van de niet-geïnformeerde kiezer te winnen.''

Joke Meijer, Capelle aan den IJssel: Een stemplicht vind ik in tegenspraak met de democratische gedachte. De energie en financiële middelen die gemoeid zijn met het invoeren en handhaven van een stemplicht. kunnen beter aangewend worden voor het bedenken en uitvoeren van plannen om het belang van het stemmen goed aan de burgers over te brengen.''

Laurens H.J. Wachters, Gorssel: ,,Herinvoering van de stemplicht zou mensen naar de stembus brengen die niet kunnen of willen nadenken over het openbaar bestuur. Als mensen zo dom zijn om niet te gaan stemmen, zijn ze hun stemrecht ook niet waard.''

Jesse van Egmond, Beppu, Oita, Japan: ,,Het invoeren van een stemplicht zou de kwaliteit van het stemmen niet ten goede komen, maar, waarschijnlijker nog, leiden tot goede resultaten voor de politieke partij die de stemplicht weer wil afschaffen. Zo'n partij zou binnen de kortste keren worden opgericht. Stemmen moet toegankelijker gemaakt worden. Een gang naar de lokale stembus kost tijd en moeite, iets wat veel mensen blijkbaar niet op willen brengen. Ik woon in het buitenland en stem voor de komende Europese verkiezingen per internet of telefoon. Wat mogelijk is voor Nederlanders in het buitenland, moet ook mogelijk zijn voor Nederlanders in Nederland.''

A. Blankert, Amsterdam: ,,De wegblijvende stemmers weten niet wat ze moeten stemmen, denken dat de keuze lood om oud ijzer is of voelen zich door niemand vertegenwoordigd. Met een stemplicht worden deze kiezers tot een keuze gedwongen die vanwege de gebleken desinteresse ofwel willekeurig ofwel een proteststem zal zijn. Kiezers moeten geloven dat hun stem invloed heeft op de politieke keuzes die worden gemaakt. En die invloed is doorgaans ver te zoeken – zeker in Europa.''

Ralph Boekholt, Waddinxveen: ,,Democratie heeft een prijs en mensen moeten bereid zijn die prijs te betalen. Deel van die prijs is het vrijwillig en uit overtuiging gaan stemmen. Als mensen denken dat democratie alleen iets is waarin alles mag en niets moet, dan is een stemplicht slechts fake om de schijn van de stem van het volk in stand te houden. Wanneer het volk zelf de democratie heeft uitgehold, moet het misschien een andere staatsvorm leren kennen. Na verloop van tijd zullen de mensen wellicht weer bereid zijn om een prijs te betalen voor democratie: een paar minuten in de rij staan om een stem uit te brengen.

Paul Mertens, Gouda: ,,Stemplicht hoort volgens mij thuis in een totalitaire staatsvorm. Het zou ons bovendien een goede graadmeter voor het democratisch gehalte van onze democratie ontnemen.''

André Delpeut, Baarle Nassau: ,,Kennelijk zijn de provincie en het Europees Parlement er niet in geslaagd om het volk van hun importantie te overtuigen. Overigens geldt in België alleen de opkomstplicht, indien men zich als kiezer heeft laten registreren.''

Geen mening

Geeske Boulouize, Lelystad,, Ik vind dat er een opkomstplicht moet gelden, maar geen stemplicht. Dat past namelijk niet in een democratie. Het is immers mogelijk dat iemand met een heel democratisch bewustzijn vindt dat geen enkele partij zijn stem waard is en zo blanco wil stemmen. Als de opkomst zo laag blijft, wordt het eerdaags noodzakelijk een referendum te houden voor of tegen de democratie; eens kijken hoe hoog de opkomst dan is.''

Annet Wermers, Oldenzaal: ,,Er moet onderzocht worden wat burgers ertoe beweegt niet te stemmen. Er wordt nu van alles geroepen, variërend van ontevredenheid en weinig betrokkenheid bij de politiek tot juist te grote tevredenheid en de politiek over willen laten aan degenen die zich er in gespecialiseerd hebben.''