Subtiele retro

Dat de muziek van Joss Stone, pas zestien en toch al soulzangeres, zo retro is als de pest, is geen onderwerp van discussie. Ze zingt nummers uit de jaren zestig en laat zich begeleiden door cracks uit diezelfde tijdsspanne. Over de schouder loeren met een telescoop, dus, zeker voor iemand met 1987 als geboortejaar. Het clipje bij `Super Duper Love', haar laatste single, heeft ook retro-achtige elementen, maar het is razend moeilijk om er de vinger op te leggen bij dit ingenieuze, van kleuren en beeldgrapjes vergeven filmpje.

Je ziet Stone dwarrelen door een veelkleurig, steeds wisselend decor. Beeldelementen duiken op en verdwijnen weer volgens een eigen logica, alsof ze vrolijk met behulp van de computer verschoven worden. Nu eens zit ze op een motor, dan weer zie je haar tegen de achtergrond van gebouwen in de grote stad. Waarom doet dit clipje toch zo aan de jaren zeventig denken? Afgezien van een enkel afrokapsel zijn er nauwelijks zaken aan te wijzen die rechtstreeks aan dat decennium herinneren, nog los van het feit dat de visualisering van de popmuziek destijds nog niet veel verder was gekomen dan de Toppop-balletten van Penny de Jager. De gettoblaster, die ook even in beeld komt, werd pas in de jaren tachtig populair.

Rara dus, tot het besef komt dat die overvloed aan kleuren en beelden rijmen met de jaren zeventig. Dat was tenslotte het decennium van excessen en decadentie, zeker vergeleken met de jaren van opbouw, verandering en hoop die zich een decennium eerder afspeelden. Zo'n clipje lijkt dus nogal anachronistisch bij zo'n staaltje jaren-zestig- soul, maar welbeschouwd past dat wel als zo'n nummer wordt gezongen door een piepjonge blanke Engelse. Als we toch de vertrouwde contexten aan het loslaten zijn, kan zo'n filmpje, overigens even leuk als de muziek van Stone, er wel bij.

Heel wat simpeler gaat het eraan toe in de clip van `Trick Me', de huidige single van Kelis. In `Milkshake' stond de toen nog met uitbundig geverfd kroeshaar getooide zangeres nog uitbundig met haar borstpartij te schudden, waarmee ze elke verhandeling over de herkomst en seksuele bijbedoelingen van die titel alvast overbodig maakte. In het nieuwe filmpje blijkt dat de versobering zich niet beperkt heeft tot haar kapsel. Ze staat in beeld en ze zingt, omgeven door een stel lenige dansers. Voor het geval iemand eraan mocht twijfelen wie er nu eigenlijk centraal staat, zijn er op het oranjebruine achterveld pijlen aangebracht, die allemaal op Kelis gericht zijn. Simpel maar, zoals gewoonlijk, doeltreffend.

    • Jacob Haagsma